# کنکور

تست های لو رفته ی کنکور1491

تست های فرهنگی: 1-هنر پیشه ی معروف سینما؟ الف)محمدرضا گلزار        ب)محمد رضا چمنزار        ک)محمدرضا گندمزار        ش)محمدرضادشت 2-خشایار اعتمادی چه سبکی میخواند؟ الف)پاپ        ب)اسقف        ک)راهبه        ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 18 بازدید